Розробки PDF Друк e-mail
Написав Olena   
Вівторок, 08 березня 2016, 11:10

Викладачами та співробітниками нашої кафедри зроблено чимало цікавих розробок та винаходів:

 

БАГАТОЯДЕРНІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ (Ln, Ba, Cu) ВМІСНІ N1, N4-БІС-(САЛІЦИЛІДЕН)ІЗОСЕМИКАРБАЗИДАТИ, ЯК ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАДПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

БІС(N-Р-АНІЗИДАТО ТІОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ)КУПРУМУ(ІІ), ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

БІС(БЕНЗИМІДАЗОЛ-2-N-ФЕНІЛ)КАРБОТІОАМІДАТО КОБАЛЬТУ(II), ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

БІС(N-P-ТОЛУЇДАТО ТІОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ)КОБАЛЬТУ(II), СОЛЬВАТОВАНОГО ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОМ, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

БІС(N-Р-ТОЛУЇДАТО ТІОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ)ЦИНКУ, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

БІС(N-ФЕНІЛТІОПІКОЛІНАМІДАТО)КУПРУМУ(ІІ), ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК МІДІ(ІІ) НА ОСНОВІ N-АРИЛ-, N-АЛКІЛАМІДІВ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ЯК МОДИФІКУЮЧОЇ ДОМІШКИ ДО АРОМАТИЧНИХ ПОЛІАМІДІВ

ЗАСТОСУВАННЯ П-ТОЛУЇДИДУ ТІОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ ЯК СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

ЗМІШАНОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ МІДІ(ІІІ) З АРИЛАМІДАМИ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ЯК МОДИФІКУЮЧА ДОМІШКА ДО АРОМАТИЧНИХ ПОЛІАМІДІВ ТА СКЛАД ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

КОМПЛЕКСНА СПОЛУКА АРИЛАМІДУ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ З СІЛЛЮ МІДІ(І) ЯК МОДИФІКУЮЧА ДОМІШКА ДО АРОМАТИЧНИХ ПОЛІАМІДІВ ТА СКЛАД ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

КОМПЛЕКСНА СПОЛУКА МІДІ(ІІ) НА ОСНОВІ N-АРИЛ- АБО N-АЛКІЛАМІДУ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА СКЛАД ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

КОМПЛЕКСНА СПОЛУКА МІДІ(ІІ) НА ОСНОВІ N-АЛКІЛ- АБО N-АРИЛАМІДУ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА СКЛАД ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗЧИННИК ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФІЇ

КОНТАКТНЕ МАСТИЛО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

МАСТИЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ

МАСТИЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ

МЕТАЛ-ХЕЛАТ МІДІ(ІІ) З АРИЛАМІДОМ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ЯК МОДИФІКУЮЧА ДОМІШКА ДО АРОМАТИЧНИХ ПОЛІАМІДІВ ТА СКЛАД ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

ПОЛІМЕРНІ МЕТАЛ-ХЕЛАТИ МІДІ(ІІ) НА ОСНОВІ БІС-ТІОАМІДІВ – ПОХІДНИХ БЕНЗІМІДАЗОЛ-2- ТІОКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА СКЛАД ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЦИНКУ ІЗ ПРОМИВНИХ ВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЦИНКУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СУЛЬФІДНО-ЛУЖНИХ РОЗЧИНІВ

СПОСІБ ДЕНАТУРАЦІЇ НИЖЧИХ СПИРТІВ ЖИРНОГО РЯДУ ЯК ІНГІБІТОРІВ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ПРИ ГАЗОДОБУВАННІ

СПОСІБ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ СТИБІЮ НА МЕТАЛІЧНУ ПОВЕРХНЮ ВИРОБІВ

СПОСІБ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ОТРИМАННЯ СПЛАВУ МІДЬ-СТИБІЙ

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ, ЯКА МІСТИТЬ НЕОРГАНІЧНУ СПОЛУКУ

СПОСІБ ОТРИМАННЯ АРІЛАМІДІВ ГЕТЕРИЛТІОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ОТРИМАННЯ КЛЕЙОВИХ ДИСПЕРСІЙ (СПІВ)ПОЛІМЕРІВ

СПОСІБ ОТРИМАННЯ КУКУРУДЗЯНОГО МАСЛА ЕКСТРАКЦІЄЮ

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТЕТРАКІС-μ3-(МЕТОКСО)-(МЕТОКСО)-ПЕНТАКІС(АЦЕТИЛАЦЕТОНАТО) МІДЬ (ІІ) РЗЕ (ІІІ) БАРІЮ

СПОСІБ ОЧИСТКИ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ БЕНЗОЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД СІРКОВУГЛЕЦЮ

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ БЕНЗОЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД СІРКОВУГЛЕЦЮ

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД СІРКОВУГЛЕЦЮ

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД СІРКОВУГЛЕЦЮ

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД СІРКОВУГЛЕЦЮ

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД СІРКОВУГЛЕЦЮ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ МІДІ(ІІ) З ПРОМИВНИХ ВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО МІДНІННЯ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ(ІІ) З ПРОМИВНИХ ВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО НІКЕЛЮВАННЯ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН І БІНАРНИХ СИСТЕМ У СКЛАДІ АРГЕНТУМУ ТА СТИБІЮ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН І БІНАРНИХ СИСТЕМ У СКЛАДІ КУПРУМУ ТА ЦИНКУ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН І БІНАРНИХ СИСТЕМ У СКЛАДІ СТАНУМУ ТА БІСМУТУ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН І БІНАРНИХ СИСТЕМ У СКЛАДІ СТАНУМУ ТА НІКОЛУ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН І БІНАРНИХ СИСТЕМ У СКЛАДІ СТАНУМУ ТА ПЛЮМБУМУ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН І БІНАРНИХ СИСТЕМ У СКЛАДІ СТАНУМУ ТА ЦИНКУ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНОГО ФОСФОРОВМІСНОГО ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ ДИМЕТОАТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОТОКСИЧНОГО ФОСФОРОВМІСНОГО ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ ДИМЕТОАТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДІВ НА ОСНОВІ ТРИХЛОРОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ АЛКІЛ(ДІАЛКІЛ)АМОНІЄВИХ СОЛЕЙ ХЛОРВМІСНИХ АРИЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕНИХ СИМ-ТРИАЗИНІВ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ α-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ АРИЛОКСИ-, АРИЛ- ТА АЛКІЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРОВМІСНИХ АРИЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРВМІСНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРВМІСНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРВМІСНИХ АЛКІЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРВМІСНИХ ПІРИДИЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ДІЕТАНОЛАМОНІЄВОЇ СОЛІ 2-ОКСО-4-ХЛОРБЕНЗТІАЗОЛІНІЛ-3-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ЕТИЛАМОНІЄВОЇ СОЛІ 3,6-ДИХЛОРПІКОЛІНОВОЇ КИСЛОТИ

СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ СИВУШНОЇ ФРАКЦІЇ СПИРТОВИХ ВИРОБНИЦТВ

СПОСІБ СУМІСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ГІДРАЗИНВМІСНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА АЗОТНОКИСЛОТНИХ ОКИСЛЮВАЧІВ РІДИННОГО РАКЕТНОГО ПАЛИВА

СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ РАКЕТНОГО ПАЛИВА НА ОСНОВІ ГІДРАЗИНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ

СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ СІРКОВУГЛЕЦЮ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРВМІСНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ СІРКОВУГЛЕЦЮ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХЛОРВМІСНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СПОСІБ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

 


Останнє оновлення на Неділя, 13 серпня 2017, 00:06
 
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".