Наукова робота PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 December 2013 15:21

 

Напрямки фундаментальних та прикладних досліджень:


Розробка наукових основ комплексоутворення 3d- та 4f-металів з N-, O-, S-вмісними органічними лігандами в водно-органічних та органічних розчинниках

Науковий керівник: Ранський А. П.

 

Дана робота включає розробку наукових основ комплексоутворення 3d- та 4f-металів з N-, O-, S-вмісними органічними лігандами в водно-органічних та органічних розчинниках. Для цього передбачається встановити загальні закономірності реакцій комплексоутворення 3d- та 4f-металів з N-, O-, S-вмісними органічними лігандами в водно-органічних та органічних розчинниках, що визначають структуру і фізико-хімічні характеристики новоутворених комплексів.

Метою роботи також є цілеспрямований синтез координаційних сполук 3d- та 4f-металів, їх полігетерометалевих комплексних сполук на основі легкодоступних N-, O-, S-вмісних органічних лігандів, з можливістю залучення до синтезу нульвалентних металів або їх оксидних форм та отримання координаційних сполук із заздалегідь заданими каталітичними, біологічними, фізико-хімічними та спеціальними властивостями.

Таким чином, сучасний інтенсивний розвиток хімії координаційних сполук в рамках означеної тематики передбачає виконання наступних завдань:


 • дослідження факторів, що визначають склад, будову і відносну стійкість різних типів комплексних сполук 3d- та 4f-металів з N-, O-, S-вмісними органічними лігандами різної будови;
 • визначення взаємозв’язку геометрії поліедра комплекса (площинний квадрат, тетраедр, октаедр) від його лігандного оточення;
 • встановлення центрів координації N-, O-, S-вмісних органічних лігандів (молекулярної або депротонованої) та їх реакційної здатності в складі отриманих комплексних сполук;
 • вивчення функціональних властивостей отриманих координаційних сполук як присадних матеріалів поліфункціональної дії до олив та мастил загального та спеціального призначення, термостабілізаторів та ультраприскорювачів сірчаної вулканізації ненасичених каучуків; гетерометалевих комплексних сполук, що широко застосовуються в електроніці, ядерній енергетиці; інгібіторів корозії при добуванні газового конденсату; фунгіцидів, гербіцидів, регуляторів росту рослин та іншої біологічної активності отриманих сполук, а також формування загальних рекомендацій щодо їх практичного використання.

 

Розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій переробки екологічно небезпечних промислових та побутових відходів

Науковий керівник: Ранський А. П.

 

Дана робота включає розробку ресурсо- та енергозберігаючих технологій переробки екологічно небезпечних промислових та побутових відходів шляхом дослідження і розробки нових підходів реагентного (хімічного) методу, дослідження та удосконалення існуючих технологій утилізації і переробки існуючих відходів. Метою роботи також є реагентна переробка промислових відходів, а саме:

 • непридатних до використання пестицидних препаратів, що знаходяться на території України;
 • високотоксичного сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробцитв;
 • компонентів рідких ракетних палив ракет стратегічного призначення (СС-19);
 • лужних розчинів очистки сирої нафти від меркаптанів та інших сірчистих сполук;
 • відходів спиртових та інших переробних виробництв харчової промисловості.

До побутових відходів в першу чергу відносяться тверді побутові відходи, а саме в залежності від їх морфологічного стану:

 • харчові відходи та відходи харчових виробництв;
 • відпрацьовані полімерні матеріали (ПЕВТ, ПЕНТ, ПС, ПЕТФ та їх співполімери).

Таким чином, дослідження та впровадження в повторне використання продуктів переробки промислових та побутових відходів дозволяє не лише покращити екологічний стан повітря, грунтів та грунтових вод, а й отримати відновлювальні джерела енергії: газ, синтез-нафту, пірокарбон (паливні брикети), «біодизель» та інші енергетичні складові. Розробка вище означених технологій склала наукову основу концепції ресурсо- та енергозберігаючих заходів при проведенні цих робіт.


 

На кафедрі під керівництвом професора Ранського А. П. захищені наступні дисертації:


Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сульфурвмісних пестицидних препаратів : дис. канд. техн. наук : 21.06.01 – Екологічна безпека

Тхор І. І.


Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів : дис. канд. техн. наук : 21.06.01 – Екологічна безпека

Петрук Р. В.


Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив : дис. канд. техн. наук : 05.17.07 – Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів

Гордієнко О. А.

 

Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції : дис. канд. хім. наук : 21.06.01 – Екологічна безпека

Тітов Т. С.

 

Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тiоамiдами рiзного заміщення : дис. канд. хім. наук : 02.00.01 – Неорганічна хімія

Діденко Н. О.

 

 


Last Updated on Sunday, 17 September 2017 22:49
 
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".