Публікації PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 грудня 2013, 15:34

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ РОКИ


вийшли з друку 9 монографій;
опубліковано 133 статті у фахових журналах;
отримано 67 авторських свідоцтв та патентів;
опубліковано понад 100 тез доповідей (в т.ч. із безпосередньою участю) на всеукраїнських, міжнародних, регіональних науково-практичних та технічних конференціях:
 • I-V Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю

 • Українська науково-практична конференція "Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку"

 • ІІI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

 • VII Міжнародна науково-технічна конференція "Эластомеры: материалы, технология, оборудование, изделия"

 • III-V Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми хіммотології"

 • XVIII Українська конференція по неорганічній хімії за участю закордонних вчених

 • XXII Українська конференція з органічної хімії

 • IV, VI, VII та IХ Міжнародна конференція "Сотрудничество для решения проблемы отходов"

 • Науково-практична конференція "Шляхи забезпечення екологічної безпеки населенних пунктів України"

 • V, IX та Х Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю "Хімічні проблеми сьогодення"

 • V-VII Mіжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та сучасні технології"

 • Х Міжнародна науково-технічна конференція "АВІА-2011"

 • VІІ та VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"

 • ХVI Міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"

 • 7th Polish-Ukrainian Conference "Polymers of Special Appliсations"

 • Щорічна науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ

 

Нижче представлена невелика частина наукового доробку кафедри ХХТ:


Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів

Петрук В. Г., Яворська О. Г., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. та ін., 2003

В монографії подані загальні властивості, фізико-хімічні характеристики, а також класифікація, ефективні схеми деструкції та сучасні екологічно чисті технології і способи знешкодження непридатних пестицидів, їх вплив на довкілля і людину. Монографія підготовлена за результатами літогляду, патентного пошуку і виконання відповідних держ- та госпдоговірних науково-дослідних тематик.

Розрахована на студентів екологічних та хіміко-технологічних спеціальностей ВНЗ, наукових га інженерно-технічних працівників, які займаються розробленням екологічно чистих технологій та проектуванням систем знешкодження токсичних відходів.

 

 

 

 

 

Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів

Петрук В. Г., Яворська О. Г., Ранський А. П., Васильківський І. В., Іщенко В. А. та ін., 2006

В монографії проаналізовані термічні методи знешкодження отрутохімікатів, стаціонарні печі та пересувні (мобільні) комплекси з переробки некондиційних пестицидів, а також проведені експериментальні дослідження процесів розкладу пестицидних препаратів, за матеріалами патентного пошуку наведено нові способи термічного знезараження та шляхи практичного використання продуктів переробки непридатних пестицидів.

Розрахована на студентів екологічних та хіміко-технологічних спеціальностей ВНЗ, наукових та інженерно-технічних працівників.

 

 

 

Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів

Ранський А. П., Євсєєва М. В., 2009

В монографії розглянуті сучасні методи синтезу ароматичних та гетероциклічних тіоамідів. Показано, що найбільш ефективними методами синтезу гетероциклічних сполук є реакція Вільгеродта-Кіндлера. Для багатьох вихідних сполук розглянуто особливості та механізм цієї реакції. Наведено численний матеріал з реакцій комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів з перехідними 3d-металами. Досліджено зміну реакційної здатності тіоамідних лігандів у складі координаційних сполук.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів, які спеціалізуються в галузі тонкого органічного синтезу та дослідження реакцій комплексоутворення S, N-вмісних органічних лігандів з перехідними 3d-металами.

 

 

Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів

Безвозюк І. І., Петрук В. Г., Ранський А. П., 2010

В монографії здійснено аналіз методів переробки пестицидних препаратів. Досліджені, експериментально підтверджені та впроваджені вторинні продукти на основі ТМТД та його похідних як: прискорювачі вулканізації гум, протизносні та антифрикційні добавки до індустріальних олив, термостабілізуючі добавки до композиційних матеріалів та поліметалічні колектори на основі метал-хелатів для знезараження стічних вод гальванічних виробництв. Обґрунтовано техніко-економічну ефективність розроблення реагентного методу знешкодження сірковмісних ПП.

 

 

 

 

 

Композиційні мастильні матеріали на основі тіоамідів та їх комплексних сполук. Синтез. Дослідження. Використання

Ранський А. П., Бойченко С. В., Гордієнко О. А., Діденко Н. О., Волошинець В. А., 2012

В монографії розглянуто методи синтезу та дослідження тіоамідів різного заміщення та їх метал-хелатів як протизадиркових, протизносних, антифрикційних і антиокиснювальних присадних матеріалів до мінеральних олив. На основі вибіркового переносу в парах тертя «бронза–сталь» зроблена спроба пояснити високі експлуатаційні властивості присадних матеріалів цього класу сполук.

Для наукових та інженерно-технічних співробітників, що займаються розробкою, виробництвом і експлуатацією нових композиційних матеріалів до індустріальних олив, проблемами підвищення надійності, довговічності і ефективності експлуатації машин та механізмів.

 

 

Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів

Петрук Р. В., Ранський А. П., Петрук В. Г., 2014

В монографії розроблено комплексний метод реагентної переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів та досліджено процес лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоату та Золону і отримано екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки НП класу ФОС в якості мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних, антифрикційних і протизадирних присадок до індустріальних мастил.

 

 

 

 


Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії

Гордієнко О. А., Ранський А. П., 2015

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Комплексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

 

 

 

Більш детальну інформацію стосовно наукових публікацій нашої кафедри Ви зможете знайти на персональних сторінках наших викладачів в розділах «Розробки» та «Публікації», в репозитарії ВНТУ, а також в підменю «Розробки» кафедрального сайту.

 

 


Останнє оновлення на Неділя, 13 серпня 2017, 00:15
 
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".