Навчальні та науково-дослідні лабораторії PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 08 січня 2014, 14:13

До складу виробничих приміщень кафедри хімії та хімічної технології входять навчальні:


Лабораторія загальної хімії (кімната № 1402)

 

 

Лабораторія хімії та основ матеріалознавства (кімната № 1403)


 

 

Лабораторія загальної хімії (кімната № 1404)


 

 

Лабораторія органічної хімії та екології (кімната № 1405)


 

 

Лабораторія біогеохімії та аналітичної хімії навколишнього середовища (кімната № 1408)


 

та науково-дослідні лабораторії:

 

НДЛ синтезу координаційних сполук (аспірантська, кімната № 1406)

Наково-дослідна лабораторія синтезу координаційних сполук (надалі НДЛ СКС) створена на основі "Положення про організацію науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівня акредитації" (наказ № 422 від 01.06.2006 р. МОНУ) з метою одержання нових фундаментальнних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки магістрів-науковців та аспірантів у галузі комплексного дослідження комплексоутворення 3d- та 4f-металів з N-, O-, S-вмісними органічними лігандами в водно-органічних та органічних розчинах; розв'язання комплексних задач, що пов'язані із дослідженням фундаментальної залежності "структура-властивості" та отриманням нових матеріалів із заздалегідь запланованими властивостями, а також із використанням отриманих наукових результатів в Україні та на світовому ринку.

Основними завданнями та напрямками роботи НДЛ СКС в галузі наукової та науково-технічної діяльності є:
 • синтез, дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей аліфатичних, ароматичних та гетероциклічних тіоамідів;

 • дослідження реакції комплексоутворення 3d- та 4f-металів з N-, О-, S-вмісними органічними лігандами в водно-органічних та органічних розчинниках;

 • синтез, дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей гетерометалічних координаційних сполук кобальта, нікелю і міді;

 • дослідження складу структури і електричних властивостей продуктів піролізу гетерометалічних координаційних сполук;

 • розробка технології отримання високодисперсних керамічних порошків та плівок, вивчення їх електричних властивостей та можливостей практичного використання в електронній техніці;

 • дослідження можливого використання синтезованих тіоамідів, їх комплексних сполук, а також гетерополікомплексів в якості нових матеріалів до техніки;

 • дослідження тіоамідів та їх комплексних сполук в якості поліфункціональних присадних матеріалів до мастил та індустріальних олив;

 • дослідження біологічної активності синтезованих тіоамідів, їх комплексних сполук, інших комплексних сполук, як пестицидних та фармхімпрепаратів;

 • забезпечення підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів через існуючу систему ІнМАД на основі отриманих новітніх досягнень при проведенні науково-дослідних робіт;

 • раціонального використання наявного науково-дослідного обладнання з метою підвищення науково-технічного потенціалу університету;

 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва з академічними (ІГТМ НАНУ, м. Дніпропетровськ), галузевими (УкрНДІ НП "МАСМА", м. Київ) та вищими навчальними закладами України (УДХТУ, м. Дніпропетровськ; ВНМУ, м. Вінниця; ДНТУ, м. Донецьк; ОНУ, м. Одеса) з метою спільного вирішення науково-технічних задач по створенню новітніх технологій в галузі охорони людини та навколишнього середовища;

 • розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємкої науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій;

 • захист інтелектуальної власності та авторських прав дослідників (патенти, ліцензії) з метою виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції;

 • модернізація та постійне оновлення експериментально-виробничої бази лабораторії з метою підвищення рівня та ефективності наукових досліджень;

 • проведення кон'юктурних досліджень ринку наукових послуг патентно-ліцензійної роботи, а також забезпечення наукових робіт інформацією стосовно майбутньої науково-технічної продукції, що буде створена в лабораторії.


НДЛ технологічних процесів та синтезу напівпродуктів (кімнати № 7110, 7111 та 7113)

 

Науково-дослідна лабораторія технологічних процесів та синтезу напівпродуктів (надалі НДЛ ТПСН) створена на основі "Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації" (наказ № 422 від 01.06.2006 р. МОНУ) з метою одержання та практичного використання нових наукових знань в галузі ресурсо- та енергозберігаючих технологій, утилізації та знешкодження відходів промислових виробництв, забезпечення якісної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, а також впровадження та використання отриманих результатів та новітніх наукових технологій в Україні та на світовому ринку.
Основними завданнями та напрямками роботи НДЛ ТПСН в галузі наукової та науково-технічної діяльності є:
 • розвиток прикладних досліджень в галузі природничих наук з метою їх подальшого використання для розвитку нанотехнологій і наноматеріалів; технологій по енергозбереженню; раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України;
 • розвиток наукового напрямку кафедри ХХТ "Розробка наукових основ ресурсо- та енергозберігаючих технологій утилізації та знешкодження відходів промислових підприємств України";

 • забезпечення підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів через існуючу систему ІнМАД на основі отриманих новітніх досягнень при проведенні науково-дослідних робіт;
 • раціонального використання наявного науково-дослідного обладнання з метою підвищення науково-технічного потенціалу університету;

 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва з академічними (ІГТМ НАНУ, м. Дніпропетровськ), галузевими (УкрНДІ НП "МАСМА", м. Київ) та вищими навчальними закладами України (УДХТУ, м. Дніпропетровськ; ВНМУ, м. Вінниця; ДНТУ, м. Донецьк; ОНУ, м. Одеса) з метою спільного вирішення науково-технічних задач по створенню новітніх технологій в галузі охорони людини та навколишнього середовища;
 • розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємкої науково-технічної продукції та конкурентноспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій;

 • захист інтелектуальної власності та авторських прав дослідників (патенти, ліцензії) з метою виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції;
 • модернізація та постійне оновлення експериментально-виробничої бази лабораторії з метою підвищення рівня та ефективності наукових досліджень;

 • проведення кон'юктурних досліджень ринку наукових послуг патентно-ліцензійної роботи, а також забезпечення наукових робіт інформацією стосовно майбутньої науково-технічної продукції, що буде створена в лабораторії.

Останнє оновлення на Понеділок, 25 січня 2016, 20:28
 
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".