Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування PDF Друк e-mail
Написав Olena   
П'ятниця, 30 жовтня 2015, 02:00

Запрошуємо абітурієнтів вступати на спеціальність
6.040106 "ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"
денної та заочної форм навчання


Для вступу на нашу спеціальність необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:
- українська мова та література;
- біологія;
- математика.

 

Підготовка фахівців-екологів здійснюється випусковою кафедрою екології та екологічної безпеки (ЕЕБ). Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування.
На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (кваліфікація еколог, викладач вищого навчального закладу) або у магістратурі за спеціальністю 8.04010603 «Екологічна безпека» (кваліфікація – інженер з техногенно-екологічної безпеки).

Фахівці-екологи працюють на посадах:
•    Еколог, інспектор з охорони природи
•    Інспектор з використання водних ресурсів та охорони земель
•    Фахівець садово-паркового господарства
•    Фахівець-еколог в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справі
•    Консультант в апараті органів державної влади, виконкому
•    Інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду
•    Організатор природокористування
•    Інспектор державний з охорони природно-заповідного фонду.
•    Інженер з техногенно-екологічної безпеки.
•    Фахівець екологічного та радіологічного контролю на митній території.
•    Викладач вищого навчального закладу.

Працевлаштування
Серед випускників є головні спеціалісти Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаментів екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та Держекоінспекцій, провідні спеціалісти Вінницької облдержадміністрації та природоохоронних установ Вінницької області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.


Діє аспірантура за спеціальністю "Екологічна безпека".

Магістранти-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.


Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини.  Для Вас відкриваються можливості працевлаштування у проектних організаціях та сучасних лабораторіях оцінювання якості навколишнього середовища (ISO 9000, ISO 14000), науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, державних і приватних підприємствах з достойною оплатою праці.

Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Подільському регіоні, що страждають від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів та побутових забруднень тощо. Настав час долання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі і у екологічній галузі.
У ВНТУ створені всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв'язки та співробітничає по проблемам інформаційних технологій в екологічній освіті, екологічному менеджменті та моніторингу довкілля з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами.
ВНТУ успішно працює колектив досвідчених викладачів і науковців, до складу якого входять академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти та інші висококваліфіковані спеціалісти. До послуг студентів - майбутніх екологів є багато просторих лекційних залів,  навчальних лабораторій з сучасним обладнанням, красень стадіон, спортзали, тенісні корти, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом, один з найкращих серед ВНЗ України Центр культури і дозвілля студентів тощо. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Функціонують багато комп'ютерних центрів, обладнаних найсучаснішими комп'ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

Випуск спеціалістів-екологів націлений на поповнення штатних посад державних службовців, екологічних інспекторів державних підприємств і установ, податкової служби, фахівців митного екологічного контролю та контролю за транспортними викидами тощо, а також підприємств з приватною формою власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем і відповідним чином впливають на його стан.
Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності: обласне держуправління охорони навколишнього природного середовища, обласна, міські і районні державні екологічні інспекції, інші державні установи, підприємства і організації м. Вінниці та Подільського регіону.

Підготовка фахівців-екологів здійснюється за новою технологією навчання відповідно Болонській конвенції "бакалавр, спеціаліст, магістр" випускними кафедрами екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) за спеціалізацією "Техногенно-екологічна безпека" і моделювання та моніторингу складних систем (ММСС) за спеціалізацією "Комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля". За результатами чотирьох років навчання випускники отримають базову вищу освіту і диплом бакалавра екології, а після 5 курсу - диплом спеціаліста-еколога. Після закінчення бакалаврату в рамках наукових шкіл ВНТУ студенти мають чудову нагоду самовизначитись та реалізувати свій інтелектуальний потенціал і продовжити навчально-наукову діяльність, захистити кваліфікаційну роботу і одержати диплом магістра екології з правом викладання у вищих навчальних закладах. Крім того, студенти-екологи мають можливість здобути другу вищу освіту за спеціальністю "Економіст-менеджер". Діє аспірантура за спеціальністю "Екологічна безпека".

За весь термін навчання студенти вивчають цікаві дисципліни, пов'язані, перш за все, з екологією - глобальною наукою про виживання людства, а також аналітичну хімію навколишнього середовища, біологію, гідрологію, метеорологію, економіку природокористування, екологічне право, моніторинг навколишнього середовища, менеджмент та маркетинг в галузі екобезпеки, геоінформаційні системи та технології, екологічну кібернетику, комп'ютерні системи екологічного моніторингу, екологічний аудит, екологічну політику, ресурсоенергозбереження та багато інших фундаментальних і прикладних дисциплін. Студенти беруть участь у розробці комп'ютерних систем моніторингу довкілля з урахуванням українських стандартів та вимог ЄС, що дозволяє студентам більш глибоко опановувати знання з міжнародної екологічної політики, еколого-економічного моніторингу тощо.

В університеті створена і діє молодіжна екологічна організація "Екотопія Поділля", яка бере участь у важливих державних і місцевих екологічних проектах, міжнародних експедиціях і екскурсіях по рідному краю та веде еколого-просвітницьку роботу серед населення Подільського регіону.

Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини.

Для вступу на нашу спеціальність необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:
- українська мова та література;
- біологія;
- математика.

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 30 жовтня 2015, 15:31
 

Хто он-лайн

На даний момент 90 гостей на сайті
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".